เปรียบเทียบความแตกต่างของผงชาเขียว ขนาด 100 กรัม ทั้ง 3 แบบ ได้แก่ ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดพรีเมี่ยม เกรดคลาสสิก และผงชาเขียวฉุยฟง

แพ็กเกจ

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดพรีเมี่ยม เป็นแพ็กเกจถุงฟรอยเงิน มีซิปล็อกอย่างดี มีวันหมดอายุและระบุเกรดพรีเมี่ยมไว้อย่างชัดเจน
 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดคลาสสิก เป็นแพ็กเกจถุงฟรอยเงิน มีซิปล็อกอย่างดี มีวันหมดอายุและระบุเกรดคลาสสิกไว้อย่างชัดเจน
 • ผงชาเขียวฉุยฟง เป็นแพ็กเกจสวยงาม มีซิปล็อกอย่างดี มีวิธีใช้ เลขที่อย. และวันหมดอายุระบุไว้อย่างชัดเจน

ส่วนประกอบ

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดพรีเมี่ยม ผลิตจากใบชาอูหลงเบอร์ 12 ใบที่ 1-3 ที่ปลูกในสแลน
 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดคลาสสิก ผลิตจากใบชาอูหลงเบอร์ 12 ใบที่ 4-5 ที่ปลูกกลางแจ้ง
 • ผงชาเขียวฉุยฟง ผลิตจากใบชาเขียวพันธุ์อัสสัม เกรด A 100% ที่ปลูกกลางแจ้ง

สีผงชา

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดพรีเมี่ยม สีผงชาเขียวสดเข้ม
 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดคลาสสิก สีผงชาเขียวอมเหลือง
 • ผงชาเขียวฉุยฟง สีผงชาเขียวอมเหลืองมากกว่าเกรดคลาสสิก

สีน้ำชา รสชาติ และกลิ่นหอม

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดพรีเมี่ยม สีน้ำชาเป็นสีเขียวเข้ม รสชาติเข้มข้น และมีกลิ่นหอมละมุนๆ
 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดคลาสสิก สีน้ำชาเป็นสีเขียวอมเหลืองนิดๆ รสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นออกฝาด
 • ผงชาเขียวฉุยฟง สีน้ำชาเป็นสีเขียวอมเหลืองนิดๆ รสชาติเข้มข้น และมีกลิ่นหอมชาเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนไม่ฝาด