การเปลี่ยน / คืนสินค้า

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเราไปแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาและต้องการเปลี่ยนสินค้า สามารถทำได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  1. สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
  2. สินค้าที่จะเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  3. ในกรณีเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าไปและกลับ
  4. ในกรณีคืนเงิน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ ทางร้านคืนเงินเท่ากับมูลค่าสินค้า
  5. หากสินค้าที่ลูกค้าได้รับมีความเสียหาย แล้วพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากความบกพร่องของทางร้านหรือบริษัทขนส่ง ทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมด

ขั้นตอนการเปลี่ยนและคืนสินค้า

  1. ลูกค้าแจ้งทางร้านเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  2. ทางร้านตรวจสอบตามเงื่อนไขที่ระบุด้านบน
  3. ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาให้ที่ร้าน
  4. ทางร้านโอนเงินคืนให้ลูกค้า หรือส่งสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไปให้
facebook line
made with
tagra.co