ความแตกต่างระหว่าง “ผงชาเขียว” และ “มัทฉะ”

ความแตกต่างระหว่าง “ผงชาเขียว” และ “มัทฉะ”

23 มกราคม 2020

มีลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะ เรื่องความแตกต่างระหว่าง “ผงชาเขียว” และ “มัทฉะ” คำตอบ คือ ผงชาเขียว = มัทฉะ

“มัทฉะ” (Matcha) เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “Green Tea Powder” (อ้างอิงจาก https://en.oxforddictionaries.com/definition/matcha) และแปลเป็นไทยว่า “ผงชาเขียว” แล้วทำไมบางยี่ห้อเขียนว่า มัทฉะ บางยี่ห้อไม่เขียน ขออ้างอิงข้อมูลการจดทะเบียนเลข อย. ของไทยนะคะ ทางอย. ไม่อนุญาตให้จดทะเบียนคำว่า “มัทฉะ” แต่ให้เขียนว่า “ผงชาเขียว” แทนค่ะ ส่วนบนแพ็กเกจจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Matcha” เพื่อความคุ้นเคยของคนไทยก็ได้ แต่อย. ไม่อนุญาตให้ใช้คำว่า “มัทฉะ” 

สรุป ผงชาเขียว = มัทฉะ แต่รสชาติและเกรดของแต่ละยี่ห้อก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ปลูก สายพันธุ์ และความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตทำให้สี กลิ่น รสชาติ และราคาของผงชาเขียวมัทฉะของแต่ละยี่ห้อแตกต่างกัน

และที่สำคัญ คือ ผงชาเขียวมัทฉะ ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไร ธรรมชาติของผงชาเขียวมัทฉะ จะอ่อนไหวต่อแสงแดดและความชื้นมากๆ ทำให้ซองบรรจุผงชาเขียวต้องมิดชิด หลายๆ แบรนด์จึงนิยมใช้ซองบรรจุเป็นซองฟรอยด์เงินและมีซิปล็อกปิด ดังนั้นควรเก็บผงชาเขียวไว้ที่แห้งและพ้นจากแสงแดดที่ไม่แช่ในตู้เย็นนะคะ

facebook line
made with 📦 tagra.co