บทความ
รีวิวผงชาเขียวมารุเซ็นเกรดพรีเมี่ยม เกรดคลาสสิก และผงชาเขียวฉุยฟง

รีวิวผงชาเขียวมารุเซ็นเกรดพรีเมี่ยม เกรดคลาสสิก และผงชาเขียวฉุยฟง

24 ตุลาคม 2019

เปรียบเทียบความแตกต่างของผงชาเขียว ขนาด 100 กรัม ทั้ง 3 แบบ ได้แก่ ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดพรีเมี่ยม เกรดคลาสสิก และผงชาเขียวฉุยฟง

แพ็กเกจ

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดพรีเมี่ยม เป็นแพ็กเกจถุงฟรอยเงิน มีซิปล็อกอย่างดี มีวันหมดอายุและระบุเกรดพรีเมี่ยมไว้อย่างชัดเจน

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดคลาสสิก เป็นแพ็กเกจถุงฟรอยเงิน มีซิปล็อกอย่างดี มีวันหมดอายุและระบุเกรดคลาสสิกไว้อย่างชัดเจน

 • ผงชาเขียวฉุยฟง เป็นแพ็กเกจสวยงาม มีซิปล็อกอย่างดี มีวิธีใช้ เลขที่อย. และวันหมดอายุระบุไว้อย่างชัดเจน

ส่วนประกอบ

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดพรีเมี่ยม ผลิตจากใบชาอู่หลงเบอร์ 12 ใบที่ 1-3 ที่ปลูกในสแลน

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดคลาสสิก ผลิตจากใบชาอู่หลงเบอร์ 12 ใบที่ 4-5 ที่ปลูกกลางแจ้ง

 • ผงชาเขียวฉุยฟง ผลิตจากใบชาอู่หลงเบอร์ 12 ใบที่ 1-3 ที่ปลูกกลางแจ้ง

สีผงชา*

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดพรีเมี่ยม สีผงชาเขียวสดเข้ม

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดคลาสสิก สีผงชาเขียวอมเหลือง

 • ผงชาเขียวฉุยฟง สีผงชาเขียวอมเหลืองมากกว่าเกรดคลาสสิก

*สีของชาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และทางไร่ไม่ได้เติมสีลงไป ทำให้เป็นสีของชาเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆ โดยชาหน้าร้อนสีจะออกอมเหลือง ส่วนหน้าหนาวจะออกเขียว

สีน้ำชา รสชาติ และกลิ่นหอม

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดพรีเมี่ยม สีน้ำชาเป็นสีเขียวเข้ม รสชาติเข้มข้น และมีกลิ่นหอมละมุนๆ ตามแบบฉบับมัทฉะญี่ปุ่น

 • ผงชาเขียวมัทฉะมารุเซ็น เกรดคลาสสิก สีน้ำชาเป็นสีเขียวอมเหลืองนิดๆ รสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นออกฝาด แต่ยังคงตามแบบฉบับมัทฉะญี่ปุ่น

 • ผงชาเขียวฉุยฟง สีน้ำชาเป็นสีเขียวอมเหลืองนิดๆ รสชาติเข้มข้น และมีกลิ่นหอมชาเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของฉุยฟงชัดเจน ไม่ฝาด