search

การจัดส่งสินค้า

สินค้าคิดค่าส่งตามจริง โดยลูกค้าสามารถเลือกแบบการจัดส่งสินค้าได้ทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

  1. แบบธรรมดา
  2. แบบลงทะเบียน
  3. แบบ EMS

ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ท่านหลังจากที่ได้รับแจ้งหลักฐานการโอนเงินจากท่านแล้ว โดยทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันทำการจันทร์ถึงศุกร์ และท่านจะได้รับสินค้าหลังจากจัดส่งสินค้าแล้ว ดังนี้

  • ส่งพัสดุแบบธรรมดาหรือแบบลงทะเบียน ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3-7 วันทำการ
  • ส่งพัสดุแบบ EMS ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ

ถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าในวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางร้านจะดำเนินการส่งสินค้าให้ในวันทำการถัดไป

back