สินค้า
ชาเขียวชงเย็น เชคกุ เชคกุ  มารุเซ็น (ไม่มีน้ำตาล) 20 ซอง

ชาเขียวชงเย็น เชคกุ เชคกุ มารุเซ็น (ไม่มีน้ำตาล) 20 ซอง

฿280

มารุเซ็น

มารุเซ็น เป็นแบรนด์ชาเขียวญี่ปุ่นแท้อันดับต้นๆ ของญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับไร่บุญรอด จ.เชียงราย ผลิตชาเขียวญี่ปุ่นนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก โดยมารุเซ็นดูแลการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียดตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บใบชา และการแปรรูป เพื่อให้ได้ชาคุณภาพสูงตามแบบชาเขียวญี่ปุ่นแท้

ส่วนประกอบ

  • ยอดใบชาเขียวพรีเมียมใบที่ 1-3

ขนาด

  • 20 ซอง

วันหมดอายุ

  • 24/07/2021

วิธีเก็บรักษา

  • ควรเก็บในที่เย็นและแห้ง เมื่อเปิดแล้วควรปิดให้สนิทเพื่อความสดใหม่
  • เก็บไว้ได้นาน 2 ปีนับจากวันผลิต และมีวันหมดอายุระบุไว้อย่างชัดเจน

วิธีชงชา

  • ใส่ชา 1 ชองต่อน้ำเย็น 1 ลิตร
  • ใบชาสามารถชงดื่มซ้ำได้ถึง 5 ครั้ง